Drept Societar

Societatea de avocați din București Cristofor, Vladu & Asociații oferă servicii de asistență juridica și reprezentare companiilor locale și internaționale și persoanelor fizice în materie de Drept Societar.

Înființarea și modificarea societăților comerciale: înființarea unei noi societăți (societate cu răspundere limitată, societate cu răspundere limitată debutant, societăți pe acțiuni), asistență în efectuarea fuziunilor și achizițiilor, redactarea statutelor și a actelor constitutive pentru diferite tipuri de societăți, asistență la parcurgerea procedurilor de înregistrare la Registrul Comerțului, majorarea sau reducerea capitalului social, asistență legală la lichidarea societății, fuziune și divizare, dizolvare, lichidare, faliment, insolvență.

Guvernanță corporativă

Asistență legală în ceea ce privește drepturile de vot și acordurile acționarilor, litigii, tranzacții și arbitraj, asistență la adunările generale ale asociaților, redactare documente ce țin de guvernanța corporativă și procedura, asistență în obținerea autorizațiilor, licențelor și permiselor necesare funcționării, consiliere cu privire la toate aspectele importante ale operațiunilor de zi cu zi ale clientului.